Вероятността да паднем в борбата не трябва да ни пречи да оказваме подкрепа в кауза, която смятаме за справедлива; на мен тази вероятност няма да ми попречи.
-Ейбрахам Линкълн

Финансова подкрепа

„Консултативен Център по Трудова Миграция и Социална Защита на Бесарабските Българи“ е организация с опит по проблемите с трудовата миграция и социална защита на Бесарабските българи, която оказва активна финансова, материална, емоционална и методическа подкрепа за множество проекти и инициативи. Водещ принцип е задълбоченият анализ и  оценка на проблемите и нуждите на събратята ни зад граница.

Финансова подкрепа

„Консултативен Център по Трудова Миграция и Социална Защита на Бесарабските Българи“ подкрепя финансово проекти по темите:

  • образование на младежта;
  • подкрепа на здравеопазването;
  • възтановяване и/или изграждане на паметници на културата;
  • научно – изследователска дейност;
  • курсове за квалификация и повишаване на квалификацията, езикови курсове;
  • кариерно развитие и изграждане на лидерски умения;
  • организация на семинари, форуми, сбирки;
  • социалната и професионалната интеграция на Бесарабските българи в Р. България;