Вашият финансов принос ще рефлектира върху живота на хората в Бесарабска България, както и на тези в Р. България. Благодарение на вашата подкрепа работим за подобрението на образователната система, за подобряване на техния икономически и политически статус, за  предоставянето на по – нова и модерна болнична апаратура, реставриране на културни паметници и изграждането на нови такива, социалната и професионалната интеграция на Бесарабските българи в Р. България и още много други каузи.

Дарение

Лични данни

Сума на дарението: €5

НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ ПО БАНКОВ ПЪТ

Ако желаете да направите дарение по банков път, използвайте информацията по-долу.

Фондация “Консултативен Център по Трудова Миграция и Социална Защита на Бесарабските Българи – Фондация”
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: 
EUR IBAN: 
USD IBAN: 

ДАРЕТЕ ЧРЕЗ SMS

Дарете чрез SMS с текст DMS BB на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори.

За абонати по договор с Telenor, Vivacom и A1 цената на 1 sms е 1 лв. За потребители на предплатени услуги на мобилните оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.

Вижте как още можете да подкрепите каузите ни. Ако желаете да дарите материали и/или оборудване, свържете се с нас.

ДАРЕТЕ ЧРЕЗ СОБСТВЕНОСТ

Като независима организация, финансираща проекти и инициативи ние търси различни, трайни форми за набиране на средства. Дарение на собственост e такъв устойчив източник. Ако имате идея или желание да подкрепите дейностите ни, свържете се с нас на 0894 48 17 48 или ни пишете на fund.bessarabian@gmail.com. Готови сме да обсъдим всякакви възможности.

ДАРЕТЕ СТОКИ И МАТЕРИАЛИ

Много организации имат нужда от оборудване, материали и стоки в ежедневната си дейност и при организирането на различните каузи и инициативи, но средствата не достигат за всичко. Дарения в натура спестяват пари и им дават възможност да предлагат по-разнообразна подкрепа на повече хора. Можете да спомогнете със:
– запазени дрехи и обувки за деца и възрастни от социално слаби семейства;
– книжки и учебни пособия за деца, книги за възрастни; 
– запазени компютри, монитори, принтери, скенери и въобще всякакво подобно оборудване;
Ако можете да помогнете с тези или други стоки, свържете се с нас на 0894 48 17 48 или ни пишете на fund.bessarabian@gmail.com.

ДАРЕТЕ УСЛУГИ

Можете да предоставите експертен труд или услуги – реклама, PR, превод на материали, печат, създаване и поддържане на интернет сайт, транспортни услуги, настаняване и много други.

Свържете се с нас на 0894 48 17 48 или ни пишете на fund.bessarabian@gmail.com.