КАК ВАШАТА КОМПАНИЯ МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИ КАУЗАТА НА „КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ТРУДОВА МИГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ – ФОНДАЦИЯ“

Като нестопанската организация фондацията ни установява връзки с различни бизнеси, институции, учебни заведения и други. Нашата организация разчита на подкрепата на нашите партньори в мисията ни да докоснем съдбите на възможно най – много млади хора, като им предоставим по – добри условия за живот и развитие – личностно и кариерно. Начините, по които вашият бизнес може да се включи в каузата ни, са толкова всеобхватни, колкото и приноса към младежта, обществото, образованието, медицината и други, който съвместно постигаме. Ето под каква форма може да ни подкрепите в образоването и вдъхновяването на младите хора да ценят свободната инициатива, шанса за развитие и в мотивирането им да бъдат активни и инициативни и да знаят как могат да се реализират.

КАТО СЕ ВКЛЮЧИТЕ В НАШИТЕ ПРОГРАМИ:

  • Може да запишете членовете на своя екип към програмата за доброволци, където те под различна форма ще могат да споделят опита и знанията си.
  • Имате възможност да стоплите хиляди бесарабски сърца с приноса или с присъствието си.

КАТО СТАНЕТЕ НАШ КОРПОРАТИВЕН СПОНСОР:

Mожете да подкрепите дейността ни като станете спонсор на програма/събитие. Имате богат избор от програми за всички възрастови групи, както и различни инициативи – състезания, форуми, социално – културни мероприятия и др.

Вашите корпоративни дарения помагат на нашата организация да оперира, да посреща ежемесечните разходи, свързани с дейността ни, и ни предоставят възможност  да фокусираме всичките си усилия към хората, които имат нужда.

ПРОДУКТОВО СПОНСОРСТВО:

Един от приоритетите ни е да се организират състезания, събития и обучения за млади хора. Имаме за цел да ги насърчаваме да се развиват, затова и наградите, които предоставяме, са винаги съобразени с тази наша амбиция. На драго сърце приемаме възможностите за продуктово спонсорство, когато знаем, че под формата на награда ще можем да предоставим на участниците възможност те да се развиват, да бъдат здрави и продуктивни. Продуктовото спонсорство може да се изрази както в храна и напитки за участниците в дадено събитие, така и в предоставяне на място за провеждане на инициатива, или пък в предоставяне на продукти и услуги на компанията като награда – напр. ако вашата компания е активна в сферата на компютърните технологии, бихте могли да предоставите безплатна техника за класираните на призови места екипи от участници.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЯ НА ВРЕМЕ И СРЕДСТВА?

Преобладаващото впечатление, което се очертава от събраните доказателства е, че организирането на такива благотворителни събития работи ефективно. Участниците, виждат, че има и такива хора, които правят добро без да очакват нещо в замяна и това ги мотивира да бъдат по – добри и да помагат на околните. Например, възпитаниците по програма за добиване на професионална квалификация или чужд език, са с по-малък риск да бъдат безработни и са по-често в постоянна заетост. Сравнено с техните колеги, те работят по-добре работи и печелят повече пари.

Ако сте заинтересовани от въздействието ни върху изграждането и поддръжката на социално – културния мост между Р. България и Бесарабска България се свържете с нас, за да разширим обхвата си.