За нас

„Колкото и малко българи да стануват в някай край, България трябва да общува с тях духовно, та те да я познават и тачат като своя майка“ 

Ал. Тодоров – Балан 
(Периодическо списание, кн.65, 1903 с.53)

Основните цели на фондацията

"Консултативен Център по Трудова Миграция и Социална Защита на Бесарабските Българи – Фондация“ се определя като НПО за осъществяване на дейност в обществена полза с определени цели:

 1. Да оказва необходимата помощ и подкрепа на Бесарабски българи.
 2. Подготовка на всички изискуеми документи за получаване на българско гражданство или съдействие за всякакви други документи, позволяващи устройването им на работа.
 3. Да намери подходящото работно място на всеки, желаещ да работи в държавата.
 4. Съдействие при придобиване или повишаване на професионалната квалификация.
 5. Напътствия при кандидатстване в учебно заведение и специализирани курсове.
 6. Социална адаптация, интеграция и обезпечаване на жилищни нужди.

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Една от основните цели на фондацията е социална подкрепа и защита на българите, които са били откъснати от собствените си корените и останаха почти забравени във времето /т.нар. Бесарабски българи/. Изграждането на социално – културния мост е приоритет за нас. Също така имаме и цел да запазим и развием тяхното културно наследство. Много от тях са с пламък в очите, които гледат към България, но не знаят как фактически изглежда другата страна на тяхната култура, бит и традиции. Затова взехме решение да разпалим и поддържаме този пламък, като организираме социално – културни мероприятия, снабдяваме училища и читалища с българска литература, възтановяване и реконструиране на забравени или премахнати паметници с културно – историческа ценност, организиране на програми за културен обмен, осъществяването на ученически спортни събития, които ще допринесат към социалната интеграция и изграждането на трайни приятелски отношения, организиране на събития на значими дати от българската история, принос в събори на побратимените села и градове. 

За нас
За нас

ТРУДОВА МИГРАЦИЯ

Хората, които са решили да се завърнат в България, понякога се сблъскват с непреодолими препятсвия по пътя си, свързани с документация, легализация и трудоустройство. Наш приоритет е да им съдействаме, като ги насочим към правилните институции, дадем им правна консултация, изготвим необходимите им документи, намерим правилния, коректен работодател и помогнем с установяването им. След като изминат този дълъг и тежък път много от тях изпитват носталгия, което възпрепятства интегрирането им в местната общност. Затова ние се стремим да им помагаме не само документално, правно и трудово, но и да ги покрепим емоционално и духовно. Организиране на посещения на различни социални мероприятия, с цел сплотяване на общността исрещи с хора като тях, които вече са се установили.

Станете наш партньор

Заедно сме по - силни!

Винаги сме отворени към нови предложения!

Присъединете се към инициативата ни:

 • Имате сходни виждания с нас.
 • Имате желание да ни подкрепите.
 • Искате да организирате събитие.
 • Искате да сте част от тази промяна.
 • Желаете да сте доброволец при нас.