Консултативен Център по Трудова Миграция и Социална Защита на Бесарабските Българи – Фондация е организация с мисия и цел да подсигури лесна и сигурна адаптация към общността на местна почва и устойчиво развитие и подкрепа на тези хора по света, която оказва активна финансова и методическа подкрепа за местни проекти и инициативи. Водещ принцип е задълбоченият анализ и  оценка на проблемите и нуждите на събратята ни по света и у нас.

За постигането на целите си извършваме разнообразни дейности в следните направления: финансиране на проекти на НПО; изграждане на капацитет на НПО; набиране на средства от местни и чуждестранни дарители и чрез различни инициативи; развитие на социалната филантропия като част от корпоративната социална отговорност.

Набиране на средства

Фондация набира средства от местни и чуждестранни дарители чрез различни инициативи и каузи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна, защита и трудова миграция

Финансова подкрепа

Oрганизацията оказва активна финансова, материална, емоционална и методическа подкрепа за множество проекти и инициативи. Водещ принцип е задълбоченият анализ и оценка на проблемите и нуждите на събратята ни зад граница.

Конкурси, програми, инициативи

Работим за развитие на индивидуалното дарителство в България по следните тематични приоритети: образование на младежта, подкрепа на здравеопазването, възтановяване и изграждане на паметници на културата и др.

Да протегнем ръка!

Форма за контакти

Ако имате въпроси, предложения или искате да се свържете с нас, моля попълнете формата за контакти като въведете вашите данни във всички обезателни полета.

Станете наш партньор

Заедно сме по - силни!

Винаги сме отворени към нови предложения!

Присъединете се към инициативата ни:

  • Имате сходни виждания с нас.
  • Имате желание да ни подкрепите.
  • Искате да организирате събитие.
  • Искате да сте част от тази промяна.
  • Желаете да сте доброволец при нас.