Да протегнем ръка!

Фондация „Консултативен Център по Трудова Миграция и Социална Защита на Бесарабските Българи“ набира средства от местни и чуждестранни дарители  чрез различни инициативи и каузи. По този начин ние подпомагаме развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна, защита и трудова миграция. Набраните средства се инвестират директно в дейностите, засягащи  социално – културното опазване и развитие на Бесарабска България.

Ние допринасяме за развитието на обществото в Р. България и Бесарабска България като предпоставка за необратимост на демократичния процес. Фондацията подпомага и развитието на сътрудничеството между НПО и стопанския сектор. Вярваме, че социалната филантропия е алтруистична и е част от корпоративната социална отговорност и сме убедени, че когато неправителственият и бизнес сектори обединят усилията си и инвестират в развитието на хората, гражданското общество ще се превърне в наистина значим и влияещ фактор.

 

Изберете си кауза и дарете за нея!

 

Нашите Каузи

tvardishki liczej

Събиране на средства

ТВАРДИШКИ ЛИЦЕЙ

Да спомогнем за по – доброто и ефективно образование на младите Бесарабски българи в най – българският град в Р. Модлова – гр. Твардица.

donation 1

€1 of €1.000 събрани
Лични данни

Сума на дарението: €1

€1 of €1.000 събрани

Събиране на книги​

Книга без граници

Дарете книга в подкрепа на каузата ни за развитието и укрепването на литературен и културен растеж на подрастващо поколение от „ Бесарабска България“
Вашата книга може да промени живота на едно дете.

Идея в разработка

В процес...

Ние разчитаме на включването на доброволци и филантропи при осъществяване на различни инициативи, кампании и проекти, защото вярваме, че по този начин взаимно ще си помагаме за поддържане.