Добродетелта се проявява в постъпките и не се нуждае нито от много думи, нито и от много знания.
– Антистен

Ние в „Консултативен Център по Трудова Миграция и Социална Защита на Бесарабските Българи – Фондация“ разчитаме на включването на доброволци и филантропи при осъществяване на различни инициативи, кампании и проекти, защото вярваме, че по този начин взаимно ще си помагаме за поддържане и умножаване на значението на основните духовни ценности в нашето общество – стремеж към личностно израстване у всекиго, хуманност, активност в личната социална позиция, грижа и подкрепа за хората около нас. 

Доброволчеството е израз на емпатия към заобикалящия ни човешки свят, на солидарност и съпричастност към решаването на различни обществени проблеми и каузи. То показва нашата способност и отвореност да чувстваме и да реагираме с искрена доброта, както и готовността ни да зачитаме мнението, желанията и потребностите на другите. Доброволчеството е отражение на вътрешния ни мир и вяра, че зависи от всеки от нас тук и сега светът да стане по-красиво и по-желано място за живеене. Положените усилия и труд са сигурен начин човек да постигне и лично удовлетворение и щастие. Освен с овладените познания и умения, доброволците неизменно стигат до убеждението, че когато помагат на другите, всъщност много помагат на самите себе си. Така откриваме безценен смисъл в живота си – да правим нещо значимо за себе си и за другите, да оставим нещо значимо след себе си.

Хората стават доброволци поради много причини и мотивирани от различни подбуди, но това, което ги обединява, е идеята да помогнат на нуждаещите се. За да бъде доброволец, човек трябва да го почувства с душата си.

Основната роля на доброволците в работата на фондация ни е да подпомагат процеса на предоставяне на висококачествена социално – културна, образователна, организационна услуга в активните програми и каузи.

Ние вярваме, че доброволчеството осигурява възможности за личностно, творческо и професионално развитие, независимо че не акумулира финансови приходи за доброволеца. Тази дейност предоставя шансове за увеличаване на възможностите за създаване на контакти, общуване, споделяне на ценности, бит и традиции между отдавна откъснати събратя, които в бъдеще водят до ефективни резултати и приятелства.

При нас доброволците могат да развият социалните си умения и да се ангажират със значима кауза, като работят за популяризиране на идеята за социална защита и трудова миграция на Бесарабските българи в обществото ни. На младите доброволци предлагаме ценен неформален опит, който развива професионалните им умения и компетенции и подпомага бъдещата им реализация.